• פאזה אחרת

    תיקון תקלות חשמל למבנים לתעשייה ולבתי אריזה תבנון וביצוע עבודות חשמל רישיון חשמלאי ראשי תיקון תקלות בדוד חשמל